Polscy uchodźcy w Iranie

Projekt „Iran. Śladami Polskich Uchodźców” miał na celu dotarcie do miejsc i ludzi związanych z polskimi uchodźcami, którzy przybyli w 1942 r. do Iranu. Byli oni ewakuowani z Związku Sowieckiego wraz z Armią Andersa. Spośród tych 116 tysięcy, którzy dotarli do Iranu, blisko 80 tysięcy było żołnierzami, 43 tysięcy cywilami, w tym 20 tysięcy dzieci. Ludzie ci zostawili po sobie ślady jak i wiele historii do których dotarłem wraz ekipą projektu.

Setki zdjęć, relacji, spotkań i wzruszeń zamykamy wspólnie z prof. Radkiem Fiedlerem w książce, która ukaże się wkrótce.

Więcej o projekcie na www.ispu.org.pl.