Kiedy człowiek nie ma prawa

Właściwie to do tej pory nie miałem nic do powiedzenia na temat praw człowieka, poza oburzaniem się. Kiedy jednak zadzwonili ze szkoły z prośbą o wykład dla młodzieży uświadomiłem sobie, że przecież to jest temat w którym siedzę aktualnie. Tam gdzie człowiek czuje się bezpiecznie i rozwija się niekiedy nie wie, że istnieje Konwencja Praw Człowieka. Skoro o niej nie wie, to prawdopodobnie ona działa i zapewnia mu optymalne warunki życia i wzrostu.

Prawo to nie istniało, kiedy tysiące polaków zsyłano całymi rodzinami na zesłanie w głąb ZSRR. Nie działało, kiedy dzieci wysiadające w trakcie transportu na chwilę w poszukiwaniu czegoś do picia lub zjedzenia, zostały porzucone, bo pociąg właśnie ruszył dalej w głąb nieludzkiej ziemi zostawiając je na śmierć. Bo prawo nie działa w kraju takim jak Iran, gdzie wykonuje się rekordową liczbę wyroków śmierci. Dobrze jest mieć prawo do którego można się odnieść kiedy świat dookoła pogrąża się w chaosie.

Jak to jest nie mieć praw, jak to jest być polskim uchodźcą. Takie mało rozrywkowe tematy poruszyłem na prelekcji w S.P. 2 w Kórniku. Skupiona uwaga, na co dzień nakręconych 7-8 klasistów mówiła, że trafiam w ich wrażliwość, chociaż nie wiem, czy niektórzy z nich tego wieczoru nie mieli kłopotów z zaśnięciem.

Do podstawowych praw i wolności zawartych w Konwencji oraz w przyjętych przez Polskę protokołach dodatkowych należą m.in. prawo do życia; zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania; zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej; prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do rzetelnego procesu sądowego; prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; wolność myśli, sumienia i wyznania; wolność wyrażania opinii; wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; prawo do nauki; prawo do poszanowania własności; zakaz kary śmierci.

Korzystanie z praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. W stosunku do Polski Konwencja weszła w życie w dniu 19 stycznia 1993 r. W 2018 r. przypada więc 25 rocznica przystąpienia Polski do systemu Konwencji